Miejska Biblioteka Publiczna w Wieleniu swoją działalność rozpoczęła w styczniu 1949 roku. Biblioteka funkcjonowała jednak już przed wymienioną datą, świadczą o tym między innymi sprawozdania GUS z 1948r. W 1954 r. wspólnie z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej została przeniesiona do lokalu przy pl. Staszica. Otrzymała tam nieduże pomieszczenie. 26 października 1966r. Biblioteka Miejska w Wieleniu zyskała wyremontowany i dobrze wyposażony lokal przy ulicy Kościuszki 75. Uroczyste otwarcie nastąpiło 22 grudnia 1967r. Od 1994 roku siedziba biblioteki mieści się przy ulicy Kościuszki 50. W skład macierzystej Biblioteki Publicznej w Wieleniu wchodzą filie znajdujące się na terenie miasta i gminy: w 1973 roku do biblioteki jako filia została przyłączona Biblioteka Publiczna w Rosku. W 1974 roku powstają dwie kolejne: w Rosku i Dzierżąnie Wielkim, w grudniu 1987 roku zostaje otwarta filia w Miałach.

Od 15 listopada 1984 roku w bibliotece został wyodrębniony dział z literaturą dziecięcą (oddział dla dzieci w Wieleniu). Placówka w swej pracy nie ogranicza się jedynie do wypożyczeń, stara się na wiele sposobów popularyzować czytelnictwo między innymi poprzez organizowanie konkursów, spotkań z ludźmi kultury, redaktorami i poetami.

Wśród osób, które na przestrzeni lat gościły w bibliotece wymienić można: poetę Nikosa Chadzinikolau, aktora teatralnego Jana Ibla, poetów naszego regionu: Tadeusza Wyrwę – Krzyżańskiego, Stanisława Neumerta, Jolantę Nowak – Węklarową, Agnieszkę Kulczycką, redaktora naczelnego czasopisma dla najmłodszych „Miś”- Barbarę Lewandowską, poetę Jerzego Grupińskiego, autora książek dla młodzieży Krzysztofa Petka, poetkę Teresę Tomsię, autorkę książek dla dzieci Wandę Chotomską, Ewę Chotomską, ekologa Marka Maluśkiewicza, poetkę Zuzannę Przeworską i poetę Jana Kaspra.

Od 1992 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu z 22 września 1992 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Wieleniu została włączona w skład Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu.
 

Ułatwienia Dostępności