Kategorie
Informacja MGOK Wieleń

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego ONLINE „Ilustracje do utworów Adama Mickiewicza”

   WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ONLINE

       „ILUSTRACJE DO UTWORÓW ADAMA MICKIEWICZA” 

   

   Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wieleń podaje do wiadomości wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego Online  „Ilustracje do utworów Adama Mickiewicza”

Celem konkursu była popularyzacja twórczości Adama Mickiewicza oraz pobudzenie dziecięcej wrażliwości plastycznej. Adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym,  uczniów klas I – III oraz uczniów klas IV -VIII szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było wykonanie jednej pracy plastycznej. Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wieleń.                                                                                                                                                     

Komisja artystyczna: przy ocenie prac brała pod uwagę pomysłowość, estetykę i samodzielność wykonania pracy przez dziecko. Na konkurs wpłynęły 24 prace  z czego wszystkie zostały nagrodzone. 

 

Kategoria  : Przedszkola 

I miejsce – Filip Wicher , Mikołaj Jagła

II miejsce – Marta Magdziarz , Kornelia Gasza

Kategoria  : Szkoły Podstawowe  kl. I – III    

I miejsce – Ewa Dziubała

II miejsce – Tomasz Gwizdała

Wyróżnienia – Oskar Ulrych , Michał Czabajski , Lidia Ostrowska , Oskar Rembacz

Kategoria : Szkoły Podstawowe  kl. IV – VIII  

I miejsce – Cristina  Sychel , Alicja Helwich , Amelia Spychalska , Alicja Chmara

II miejsce –  Roksana Gasza , Tatiana Lembicz , Liliana Helwich , Wiktoria Heyer , Joanna Wróbel , 

III miejsce –  Natalia Sikora

Wyróżnienia –  Kacper Rembacz , Nikola Eksner , Anna Ostrowska , Jakub Czabajski                                                    

 

 

Po odbiór nagród zapraszamy do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wieleń ul. Kościuszki 50 w godzinach : pn , śr , pt. 10:00 – 18:00  wtorek w godzinach  8:00 – 16:00  w terminie od 9 kwietnia 2021 r.

Wszystkim serdecznie gratulujemy

Kategorie
Informacja MGOK Wieleń

Wyniki XXIII Turnieju Poezji Mówionej i Śpiewanej ŁAGODNE KLIMATY online

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu podaje do wiadomości wyniki XXIII Turnieju Poezji Mówionej i Śpiewanej ŁAGODNE KLIMATY online. Poniżej przedstawiono protokół prac Komisji Artystycznej. Organizator serdecznie gratuluje wszystkim uczestnikom Turnieju oraz zwycięzcom, a także nauczycielom i instruktorom, którzy pomogli przygotować przesłane prezentacje. Odbiór nagród z uwagi na obowiązujące obostrzenia pandemiczne COVID-19 nastąpi indywidualnie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w celu ustalenia dnia i godziny w Budynku Ośrodka Kultury „Strzelnica” ul. Dworcowa 1 w Wieleniu.
Serdecznie Gratulujemy.
Kategorie
Informacja MGOK Wieleń

Jubileuszowy koncert Orkiestry Dętej z Wielenia, ,45 lat minęło, jak…”

Kategorie
Informacja MGOK Wieleń

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego PALMA WIELKANOCNA

Kategorie
Informacja MGOK Wieleń

XXXI Gminny Konkurs Recytatorski dn. 15.04.2021 r. – WDK ROSKO

Zapoznaj się z regulaminem oraz pobierz Kartę Uczestnika i Zgodę na upowszechnienie wizerunku klikając wybrany przycisk.

Kategorie
Informacja MGOK Wieleń

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY ONLINE „Ilustracje do utworów Adama Mickiewicza”

 GMINNY KONKURS PLASTYCZNY  ONLINE

 

 
„Ilustracje do utworów Adama Mickiewicza”                  


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

ONLINE

 

 

Cele konkursu :

Popularyzacja twórczości Adama Mickiewicza                              

Pobudzenie dziecięcej wrażliwości plastycznej

                                        Organizator konkursu:                                                                                              

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wieleń działająca w strukturach Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu

                                               Temat konkursu:

                           „Ilustracje do utworów Adama Mickiewicza”

                                  

 REGULAMIN  KONKURSU:

  1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym , uczniów klas I – III  oraz uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych.                                                                                                                                      
  2. Każde dziecko może wykonać jedną pracę plastyczną.
  3. Format pracy – A3

        4.Technika wykonania pracy : dowolna ( oprócz technik przestrzennych )

  1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 29 marca 2021 r.
  2. Prace przyjmuje:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wieleń  ul. Kościuszki 50, 64-730 Wieleń

           Możliwość przesłania prac na adres  e-mail: bibliotekawielen@o2.pl z dopiskiem  „Gminny Konkurs Plastyczny”


        7. Prace powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły i klasa , adres zamieszkania

  1. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu. 
  2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

           kategoria I  – dzieci w wieku przedszkolnymi

           kategoria II – klasy I – III

           kategoria III – klasy IV – VIII

       10. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę pomysłowość, estetykę i samodzielność wykonania pracy przez dziecko

       11. Prace konkursowe przechodzą na własność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Wieleniu  i nie będą zwracane.  

  1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej www. mgok-wielen.pl                    

   13.Odbiór nagród i dyplomów od dnia 9 kwietnia 2021 r. w budynku  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wieleń, ul. Kościuszki 50

Zapraszamy

Wieleń 2021

Kategorie
Informacja MGOK Wieleń

Życzenia z Okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet
Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie,
radości życiowej
i aby każdy kolejny dzień był
Dniem Kobiet
Życzy Orkiestra Dęta działająca przy M-GOK w Wieleniu.

W Dniu Kobiet wszystkim Paniom Orkiestra prezentuje bukiet utworów muzycznych.
https://www.youtube.com/watch?v=Go-TC0oYlq4

Kategorie
Informacja MGOK Wieleń

XXIII Turniej Poezji Mówionej i Śpiewanej Łagodne Klimaty

Kategorie
Informacja MGOK Wieleń

Gminny Konkurs Plastyczny Palma Wielkanocna

Kategorie
Informacja MGOK Wieleń

Komunikat o odwołaniu V targów Produktu Lokalnego – Rzeka Noteć – Z Natury Najlepsze

Szanowni Państwo,
Samorząd Gminy Wieleń informuje wszystkich zainteresowanych, że z racji obowiązujących obostrzeń związanych z COVID-19 nie odbędą się V Targi Produktu Lokalnego – RZEKANOTEĆ – Z Natury Najlepsze, zaplanowane na 27 marca 2021 roku w Wieleniu nad Notecią.

W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję o przełożeniu tego wydarzenia na późniejszy termin. W związku z tym, traci moc „Komunikat” opublikowany na stronie Internetowej Gminy Wieleń z dnia 16 lutego 2021 r. zapraszających do udziału w Targach.
Nowy termin wieleńskich Targów zostanie podany do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

 

Burmistrz Wielenia
Elżbiera Rybarczyk