Dopasuj rozmiar czcionki

Folder Koła Niezależnych Twórców Ziemi Wieleńskiej

W 2011 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wydał folder promocyjny członków Koła Niezależnych Twórców Ziemi Wieleńskiej. Zostali tam wyróżnieni poeci działający w kole: Aniceta Dolna, Hanna Forbrich, Romuald Hudziński oraz Tadeusz Grządko. Ich wiersze opatrzono pracami Danuty Skowrońskiej. 

WYDARZENIA