Dopasuj rozmiar czcionki

Historia

W roku 1850 z tacy podarowanej Wieleńskiemu Bractwu Kurkowemu przez pana Żuromskiego wybudowano budynek "Strzelnicy". Budynek ten stał się rychło centrum życia kulturalnego i społecznego miasta. Od początku lat siedemdziesiątych minionego stulecia budynek "Strzelnicy" stopniowo podupadł.

W 1989 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Wieleńskiej podjął o akcją pod nazwą "Ratujmy Strzelnicę".

Oto jak sami o tym pisali - z notatek działalności Łucjana Sikory i TMZW:

"Z przeprowadzonej w czasie trwania Jarmarku zbiórki do puszek z przeznaczeniem na remont Sali "Strzelnica" oraz aukcji ofiarowanych przedmiotów przez mieszkańców, zebrano 17.176,30 zł plus 13.600 zł. ze sprzedaży losów, strzelania i koła szczęścia razem 30.777,20 zł. Uzyskane pieniądze Towarzystwo wpłaciło na konto remontu Sali "Strzelnica" w Banku Spółdzielczym w Wieleniu".

Działki Łucjanowi Sikorze, Towarzystwu Miłośników Ziemi Wieleńskiej, organizacjom społecznym działającym na terenie gminy Wieleń, przy wsparciu samorządu wieleńskiego, udało się uratować budynek.

Te wówczas niewielkie sumy zebrane podczas imprez, a także bezinteresowna praca społeczna na rzecz tego obiektu, była najcenniejsza i najskuteczniejsza w przetrwaniu tego budynku do dnia dzisiejszego.

30 maja 1998 roku nastąpiło uroczyste otwarcie "Strzelnicy".

Obecnie znajduje się w niej sala "Kominkowa" oraz sala "Herbowa" w, której na drewnianym suficie herb Wielenia otoczony jest herbami miejscowości ściennych: Czarnkowa, Trzcianki, Krzyża Wlkp., Człopy, Ujścia, Wronek, Lubasza i Drawska.

Obecnie w budynku, mieści się siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, redakcji "Wieleńskich Faktów", Wieleńskiego Bractwa Kurkowego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Wieleńskiej, klubu seniora "W kwiecie wieku" oraz innych organizacji społecznych działających na terenie gminy Wieleń.
 

GMINNY KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

 

Konkurs Plastyczny online pt. "Mój wymarzony Dzień Dziecka"

 

Ognisko Muzyczne