Dopasuj rozmiar czcionki

Historia

W roku 1850 z tacy podarowanej Wieleńskiemu Bractwu Kurkowemu przez pana Żuromskiego wybudowano budynek "Strzelnicy". Budynek ten stał się rychło centrum życia kulturalnego i społecznego miasta. Od początku lat siedemdziesiątych minionego stulecia budynek "Strzelnicy" stopniowo podupadł.

W 1989 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Wieleńskiej podjął o akcją pod nazwą "Ratujmy Strzelnicę".

Oto jak sami o tym pisali - z notatek działalności Łucjana Sikory i TMZW:

"Z przeprowadzonej w czasie trwania Jarmarku zbiórki do puszek z przeznaczeniem na remont Sali "Strzelnica" oraz aukcji ofiarowanych przedmiotów przez mieszkańców, zebrano 17.176,30 zł plus 13.600 zł. ze sprzedaży losów, strzelania i koła szczęścia razem 30.777,20 zł. Uzyskane pieniądze Towarzystwo wpłaciło na konto remontu Sali "Strzelnica" w Banku Spółdzielczym w Wieleniu".

Działki Łucjanowi Sikorze, Towarzystwu Miłośników Ziemi Wieleńskiej, organizacjom społecznym działającym na terenie gminy Wieleń, przy wsparciu samorządu wieleńskiego, udało się uratować budynek.

Te wówczas niewielkie sumy zebrane podczas imprez, a także bezinteresowna praca społeczna na rzecz tego obiektu, była najcenniejsza i najskuteczniejsza w przetrwaniu tego budynku do dnia dzisiejszego.

30 maja 1998 roku nastąpiło uroczyste otwarcie "Strzelnicy".

Obecnie znajduje się w niej sala "Kominkowa" oraz sala "Herbowa" w, której na drewnianym suficie herb Wielenia otoczony jest herbami miejscowości ściennych: Czarnkowa, Trzcianki, Krzyża Wlkp., Człopy, Ujścia, Wronek, Lubasza i Drawska.

Obecnie w budynku, mieści się siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, redakcji "Wieleńskich Faktów", Wieleńskiego Bractwa Kurkowego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Wieleńskiej, klubu seniora "W kwiecie wieku" oraz innych organizacji społecznych działających na terenie gminy Wieleń.
 

Zapraszamy w każdy poniedziałek na Halę Sportowo-Widowiskową w Wieleniu godz. 15:30 - 16:30

 

Zapraszamy w każdy poniedziałek na Halę Sportowo-Widowiskową w Wieleniu godz. 16:30 - 17:30

 

Zapraszamy w każdy poniedziałek na Salę Herbową O.K. "Strzelnica" w Wieleniu, godz. 20:00 - 21:00

 

Zapraszamy w każdy poniedziałek na Salę Herbową O.K. "Strzelnica" w Wieleniu, godz. 21:00 - 22:00