Zespoły, kluby i koła zainteresowań

Zapraszamy do zapoznania się z listą zespołów, klubów i kół zainteresowań działających pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu. W celu rozwinięcia szczegółów, prosimy kliknąć odpowiednią sekcję.

Wieleńska Orkiestra Dęta powstała 17 marca 1975 roku z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy Wieleń oraz dyrekcji Zakładu Konstrukcji Metalowych „ELBUD” w Wieleniu. Inauguracyjna próba orkiestry odbyła się w budynku Szkoły Podstawowej w Wieleniu w roku 1975. Pierwszy skład orkiestry wynosił osiemnaście osób i byli to: Bożena Jędrzejczak, Małgorzata Silińska, Małgorzata Węglewska, Barbara Małecka, Bernard Frajer, Józef Boberski, Henryk Węglewski, Eugeniusz Ryżek, Ryszard Frajer, Jerzy Wybrański, Andrzej Wicher, Stanisław Borczyk, Zdzisław Woźny, Tadeusz Dolny, Czesław Spławski, Leon Małycha, Stanisław Kasprzak oraz kapelmistrz Aleksander Mielnicki. Pierwszy oficjalny występ orkiestry odbył się 1 maja 1978 roku.

Od początku istnienia orkiestry do dnia dzisiejszego jej dyrygentami byli: Aleksander Mielnicki, Franciszek Chabowski, Zygmunt Ryżek, Tadeusz Konsztowicz, Zbigniew Sobieszczuk, Romuald Wiza oraz Rafał Mizdalski.
Do 1992 roku orkiestrze patronował rzeczony Zakład Konstrukcji Metalowych „ELBUD”. Wówczas z przekształcenia dotychczasowych placówek kultury powstał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu, który objął patronat nad orkiestrą.

Orkiestra Dęta ma na swoim koncie wiele nagród. W roku 1998 wyróżniono specjalnym medalem Tadeusza Dolnego, Romualda Wizę i Zbigniewa Sobieszczuka. Prezes Tadeusz Dolny w 1999 roku został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wieleń”. W tym też roku ówczesny burmistrz Wielenia Piotr Waśko przyznał Romualdowi Wizie Nagrodę Burmistrza za wybitne osiągnięcia kulturalno-artystyczne.
Podczas jubileuszu 25.lecia istnienia Orkiestry Dętej w Wieleniu wręczono członkom orkiestry srebrne i brązowe odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile. Srebrne odznaki otrzymali: Tadeusz Dolny, Bernard Frajer, Stanisław Kasprzak, Eugeniusz Ryżek, Andrzej Wicher, Zbigniew Sobieszczuk oraz Zbigniew Stochaj. Brązowymi odznakami wyróżniono: Tomasza Pareckiego, Jacka Wichra, Mirosława Krystka, Krzysztofa Gofrowa i Karola Banaszewskiego. Ponadto przyznano dyplomy PZChiO, które wręczono: Romualdowi Wizie, Pawłowi Grasiowi, Marzenie Gofrom, Tadeuszowi Januszewskiemu, Katarzynie Waśko, Alicji Adamczyk oraz Piotrowi Waśko.
Z okazji jubileuszu 30.lecia istnienia orkiestry złotymi odznakami honorowymi Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddziału Nadnoteckiego w Pile udekorowano: Zbigniewa Stochaja, Stanisława Kasprzaka, Bernarda Frajera, Romualda Wizę, Zbigniewa Sobieszczuka, Eugeniusza Ryżka i Andrzeja Wichra. Odznakami srebrnymi uhonorowani zostali: Alicja Adamczyk, Jerzy Boruch, Grzegorz Boruch, Paweł Gofrom, Agata Hudzińska, Paweł Graś, Stanisław Grabas, Łukasz Płochacz, Bogumiła Pacholczyk, Katarzyna Pachciarek, Aleksandra Kupczyk i Karol Sommerfeld. Uhonorowano także seniorów: Karola Hudzińskiego, Eugeniusza Ryżka, Andrzeja Wichra i Stanisława Borczyka.

W 2010 roku wieleńska orkiestra obchodziła 35.lecie istnienia. Podczas tej uroczystości członkowie Orkiestry Dętej także zostali nagrodzeni odznaczeniami. Ponadto prezes Stanisław Kasprzak odebrał Złoty Laur za działalność w wieleńskiej orkiestrze od początku jej istnienia.

Orkiestra Dęta ma wielki wpływ na życie kulturalne i rozwój gminy Wieleń, zapewnia oprawę muzyczną uroczystości miejsko-gminnych, zarówno świeckich jak i kościelnych oraz innych przedsięwzięć kulturalno-sportowych. Od lat razem z zespołem „La Marche” uczestniczy w przeglądach, konkursach i koncertach organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział Nadnotecki w Pile, m.in. w corocznym Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie. Można ją oglądać na uroczystościach stałych takich jak Noc Świętojańska, Dni Wielenia, Święto Niepodległości, itp. 16 czerwca 2005 roku orkiestra uświetniła swoim występem ćwierćfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski w żużlu na stadionie w Pile.

Klub Seniora "W kwiecie wieku" rozpoczął swoją działalność w marcu 2003 roku licząc 26 osób. Wówczas w zarządzie zasiadali: Grażyna Bartkowiak jako przewodnicząca, Irena Dymek na stanowisku skarbnika, Jan Rossa i Bożena Karpczak jako członkowie.
Już w następnych miesiącach prężnej działalności Klub miał na swoim koncie rozmaite wycieczki, spotkania z ekspertami, pokazy, itp.
W listopadzie 2003 roku postanowiono wybrać nowy zarząd. I tak funkcję przewodniczącej zaczęła sprawować Irena Dymek, pozostająca na tym stanowisku do dnia dzisiejszego.
Klub z całą swoją energią angażuje się w wiele przedsięwzięć, organizując takie imprezy jak Walentynki, Dzień Kobiet, Ostatki, wycieczki rowerowe, wczasy, pokazy filmowe a także zwyczaje spotkania przy kawie i ciastku. Jednak do najważniejszych wydarzeń, jakie klub obchodzi corocznie należą zabawy taneczne, a wtym bale karnawałowe i "Niezapominajka".
Klub Seniora "W kwiecie wieku" uczestniczy także w regionalnych spotkaniach seniorów, m.in. w "Uroczysku" nad jeziorem w Mężyku.


Członkowie klubu to osoby o niespożytej energii i ogromnej sile ducha, której często brak u młodych ludzi. Bardzo mocno angażują się zarówno we własną działalnośc jak i w życie kulturalne Wielenia.

Bezpłatne zajęcia ze śpiewu i podstaw gry na:

gitarze klasycznej, flecie prostym, fortepianie/ keyboardzie i skrzypcach

 

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek, środy i czwartki od godz. 14.00 - 18.00.
 
Kontakt i zapisy : 601869780.
Ułatwienia Dostępności