Dopasuj rozmiar czcionki

Duże szanse na kolejne środki unijne dla M-GOK w Wieleniu

Satysfakcja o tyle większa, że po raz drugi z rzędu zbliżony projekt został wytypowany do realizacji. Przypomnijmy, że m. in. dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego udało się nam zorganizować w dniu 22 lipca br. „Regionalne rozmaitOŚCI – Piknik Rybny w Wieleniu. Po raz kolejny wskazanie przez Komitet NGR naszego projektu jest wyrazem zaufania i pozytywnego odbioru pierwszego Pikniku.
To druga w ostatnim czasie dobra wiadomość dla Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. We wtorek dowiedzieliśmy się, że otrzymamy dofinansowanie na projekt o nazwie „Wieleńska TV FLOW”, czyli młodzi o swoim mieście w ramach ogólnopolskiego Programu „Równać Szanse – Regionalny Konkurs Grantowy 2012”. Mamy nadzieję, że realizacja powyższych projektów wzbudzi duże zainteresowanie i aktywność mieszkańców miasta i gminy Wieleń. Tym bardziej, że w najbliższym czasie dowiemy się o losie kolejnego złożonego projektu.
Marcin Kryger
Koordynator Projektów
 

WYDARZENIA