Dopasuj rozmiar czcionki

Gminny Konkurs Plastyczny na Ozdobę Choinkową

  REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ 2014

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu.

2. Celem konkursu jest prezentacja twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych w odniesieniu do świąt Bożego Narodzenia, poszukiwanie talentów plastycznych, a także poszerzanie wiedzy i umiejętności  z zakresu sztuk plastycznych.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ozdoby choinkowej nawiązującej do tradycji świąt bożonarodzeniowych.

4. Forma prac: przestrzenna.

5. Technika prac i materiały: dowolne; Organizator zachęca do korzystania z materiałów ekologicznych  i wtórnych, przypominając równocześnie o zachowaniu estetyki pracy i możliwości łączenia owych materiałów z tradycyjnymi.

6. Wielkość prac: dowolna.  

7. Każda praca powinna zawierać zawieszkę i być czytelnie opisana (w opisie powinny znajdować się: imię i nazwisko autora, wiek autora, w przypadku uczniów – nazwę szkoły, a przypadku osób dorosłych – numer telefonu lub aktualny adres e-mail). 

8. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły podstawowe klasy IV-VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, klasy specjalne, dorośli.

9. Oceny prac dokonywać będzie jury powołane przez Organizatora. Jury będzie brało pod uwagę pomysłowość i staranność twórcy, trudność i estetykę wykonania pracy, zgodność z tematyką konkursu oraz ogólny wyraz artystyczny.

10. Organizator dopuszcza pomoc rodziców i opiekunów uczestników z kategorii „przedszkola”, „szkoły podstawowe klasy I-III” oraz „klasy specjalne”.

11. Prace należy dostarczyć do 12 grudnia br. do Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Wieleniu. Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 19 grudnia br. godz.10.30 w Sali Herbowej Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Wieleniu.

12. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

 

Nadnoteckie BEL CANTO - 03.06.2019 r.

 

XIV Festyn Rodzinny we Wrzeszczynie - 06.07.2019 r.

Gminny Konkurs Plastyczny