Dopasuj rozmiar czcionki

III Bieg Papieski

Regulamin III Biegu Papieskiego

Organizatorzy:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu, Koło Niezależnych Twórców Ziemi Wieleńskiej przy współpracy Urzędu Miejskiego w Wieleniu oraz MKS „Muszkiet”.
Cele:
• uczczenie rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II,
• promocja miasta i gminy Wieleń,
• bieg ma charakter rekreacyjny promujący zdrowy tryb życia.
Termin i miejsce:
• bieg odbędzie się 2 maja 2013 r. w Wieleniu (woj. wielkopolskie)
• start nastąpi o godzinie 11.00 przy O.K. „Strzelnica”
• zapisy zawodników rozpoczną się o godzinie 9.00 w budynku Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Wieleniu, ul. Dworcowa 1.
Trasa:
• bieg zostanie rozegrany na dystansie „zielonym” 5 km ze startu wspólnego.
• start i meta zlokalizowana zostanie przy budynku O. K. „Strzelnica”.
Uczestnicy i zgłoszenia:
• uczestników biegu nie obowiązują ramy wiekowe.
• dzieci i młodzież do lat 18. zobowiązani są do okazania zgody rodziców lub opiekunów na start w biegu.
• nie przewiduje się opłaty startowej od uczestników.
• numer startowy zostanie wydawany po uprzednim zapisaniu się zawodnika w biurze zawodów.
• przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
• w trakcie biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja. Każdy z uczestników, który ukończy dystans weźmie udział w losowaniu nagród.
• wszyscy uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowe dyplomy.
• oficjalne zakończenie zawodów odbędzie się w parku przy O. K. „Strzelnica”; po zakończeniu biegu głównego organizator zapewnia poczęstunek.
• po zakończeniu biegu głównego odbędzie się Bieg VIP-ów.
Finansowanie:
• koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
• zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Postanowienia końcowe:
• uczestnicy biegu będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• organizator zapewnia opiekę medyczną.
• uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu.
• organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
• prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorom.
Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
• Dyrektor Biegu Józef Wrona: 667 952 129
• Sędzia Główny Biegu Stefan Helwich: 665 932 998
• Sekretariat Biegu (zapisy): 67 25 61 660.
 

Gminny Dzień Dziecka 01.06.2019 r. godz. 15:00 Hala Sportowo-Widowiskowa w Wieleniu

 

Koncert Opreretki 25.05.2019

 

Gminny Konkurs Plastyczny "NOTECKI SKRZAT"