Dopasuj rozmiar czcionki

Konkurs Plastyczny na Rzeźbę Wielkanocną

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

NA RZEŹBĘ WIELKANOCNĄ

 

REGULAMIN

 

1. Organizatorem „Gminnego konkursu na rzeźbę Wielkanocną” jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu.

2. Warunki uczestnictwa:

- w konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 18. roku życia oraz dorośli z terenu miasta i gminy Wieleń.

3. Temat konkursu:

- wykonanie rzeźby tematyką nawiązującej do tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych.

4. Technika i forma prac:

- technika pracy dowolna; Organizator zachęca uczestników do zapoznania się z tradycyjnymi technikami tworzenia rzeźb, ale także do poszukiwań nowych, 

- praca powinna mieć formę przestrzenną.

- wielkość prac dowolna.

5. Wszystkie prace winny zawierać czytelne (drukowanymi literami) informacje z następującymi danymi:

- imię i nazwisko, wiek, 

- dokładny adres placówki kierującej na konkurs lub w przypadku osób dorosłych numer telefonu.

6. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.

7. Prace będą oceniane w grupach wiekowych: 

- przedszkole, 

- Szkoła Podstawowa klasy I - III,

- Szkoła Podstawowa klasy IV - VI, 

- gimnazjum,

- szkoły ponadgimnazjalne,

- klasy specjalne,

- dorośli.

8. Kryteria oceny: oryginalność pomysłu, staranność i trudność wykonania, estetyka pracy, ogólny wyraz artystyczny, zgodność z tematyką konkursu.

9. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia br. do O.K.  “Strzelnica” w Wieleniu.

10. Finał konkursu odbędzie się 17 kwietnia br. o godz. 10.30 w Sali Herbowej  O.K “Strzelnica” w Wieleniu. 

11. Uwagi ogólne:

- w przypadku dzieci dopuszczalna jest pomoc dorosłych, jednak Organizator zachęca opiekunów i rodziców do pozostawienia jak największej swobody twórczej młodym uczestnikom konkursu, 

- dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi,

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu,

- dodatkowe informacje pod nr tel. (067) 25 61 660 i adresem e-mailowym mgok-strzelnica@wp.pl oraz na stronie internetowej www.mgok-wielen.pl.

 

Gminny Dzień Dziecka 01.06.2019 r. godz. 15:00 Hala Sportowo-Widowiskowa w Wieleniu

 

Koncert Opreretki 25.05.2019

 

Gminny Konkurs Plastyczny "NOTECKI SKRZAT"