Dopasuj rozmiar czcionki

Konkurs plastyczny na wieniec bożonarodzeniowy

REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO
NA WIENIEC ŚWIĄTECZNY
2013

Uwaga! Prosimy dokładnie przeczytać poniższy regulamin.


1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu.
2. Celem konkursu jest prezentacja twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych w odniesieniu do świąt Bożego Narodzenia, poszukiwanie talentów plastycznych, a także poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie wieńca świątecznego nawiązującego do tradycji bożonarodzeniowych.
4. Forma prac: wieniec w formie przestrzennej.
5. Technika prac i materiały: dowolne.
6. Wielkość prac: dowolna, ale nie przekraczająca przyjętych wielkości tradycyjnych wieńców bożonarodzeniowych.
7. Każda praca powinna być czytelnie opisana i zawierać: imię i nazwisko autora, wiek autora, w przypadku uczniów – nazwę szkoły, a przypadku osób dorosłych – numer telefonu lub aktualny adres e-mail.
8. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
• przedszkola
• szkoły podstawowe klasy I-III
• szkoły podstawowe klasy IV-VI
• gimnazja
• szkoły ponadgimnazjalne
• klasy specjalne
• dorośli
9. Oceny prac dokonywać będzie jury powołane przez organizatora. Jury będzie brało pod uwagę pomysłowość i staranność twórcy, trudność i estetykę wykonania pracy, zgodność z tematyką konkursu oraz ogólny wyraz artystyczny.
10. Organizator dopuszcza pomoc rodziców i opiekunów uczestników z kategorii „przedszkola”, „szkoły podstawowe klasy I-III” oraz „klasy specjalne”.
11. Prace należy dostarczyć do 16 grudnia br. do Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Wieleniu. Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 19 grudnia br. godz.10.30 w Sali Herbowej Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Wieleniu.
12. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
 

Nadnoteckie BEL CANTO - 03.06.2019 r.

 

XIV Festyn Rodzinny we Wrzeszczynie - 06.07.2019 r.

Gminny Konkurs Plastyczny