Dopasuj rozmiar czcionki

Malwa 2014

 MALWA 2014

 

I Celem konkursu jest popularyzacja pieśni ludowych

II Konkurs odbędzie się 23 października 2014 r. o godz. 9.00  w  Wiejskim Domu Kultury w Rosku

 

Organizatorem konkursu jest:

Wiejski Dom Kultury w Rosku, Filia Biblioteki Publicznej w Rosku, Urząd Miejski w Wieleniu, Powiat Czarnkowsko – 

 

Trzcianecki, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu

 

III Regulamin Konkursu

 

1. Do konkursu zgłaszać się mogą soliści lub zespoły max. 3 – osobowe z wszystkich placówek kulturalno-oświatowych  z 

 

Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

2. Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych :

- dzieci przedszkolne

- szkoły podstawowe klasy I – III

- szkoły podstawowe klasy IV – VI

- szkoły gimnazjalne 

3. Każdy z uczestników przygotowuje jedną piosenkę o tematyce ludowej

4. Do wykonania utworu można użyć podkładu muzycznego przygotowanego na płycie CD (format dźwięku audio), 

 

pendrivie (format mp3) lub instrumentu

5. Jury oceniać będzie :

- dobór repertuaru

- warunki głosowe

- interpretację

- ogólny wyraz artystyczny 

(preferowany strój ludowy)

6. Każda placówka k – o może zgłosić po dwóch uczestników

7.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2014r.  karty 

 

uczestnictwa  na adres: 

Wiejski Dom Kultury w Rosku ,ul. Lipowa 1 

64 – 730 Rosko. tel. 0672563784

 kom. 600 533 687  e-mail wdk.rosko@wp.pl     

 

 DO POBRANIA:

 

Gminny Dzień Dziecka 01.06.2019 r. godz. 15:00 Hala Sportowo-Widowiskowa w Wieleniu

 

Koncert Opreretki 18.06.2019

 

Gminny Konkurs Plastyczny "NOTECKI SKRZAT"