Dopasuj rozmiar czcionki

Nadnoteckie BEL CANTO - 30.06.2019 r.

 Inicjatorem oraz organizatorem Festiwalu jest Tomasz Zagórski, doktor habilitowany Akademii Muzycznej im. Ignacego. Jana. Paderewskiego w Poznaniu, a także znany głos operowy scen polskich i zagranicznych.

Inauguracja Roku Kulturalno-Artystycznego 2019/2020 - 22.11 MGOK WIeleń

 

Ognisko Muzyczne