Dopasuj rozmiar czcionki

Pomagamy małej Marcie

Do 15 sierpnia czekamy na wpłaty. Podajemy dane do przekazu:

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu
KRS 0000023852, hasło: Marta Banach, nr konta 72124032201111000035286598
Bank PKO oddział Poznań
Pieniądze będą przekazane za pośrednictwem ww. Fundacji na bieżące leczenie i wydatki związane z przebywaniem Marty i jej matki na oddziale onkologicznym w Poznaniu.
„Symboliczny czek” stanowiący sumę wpłat od darczyńców zostanie wręczony rodzicom chorej Marty przez Magdę Helak – zwyciężczynię IV Charytatywnego Turnieju Wiedzy o Regionie 17 sierpnia podczas Święta Dęba w Dębogórze. Czekamy na wpłaty do 15 sierpnia.

Potencjalni darczyńcy są proszeni o kontakt w tej sprawie z Marcinem Krygerem (organizatorem IV Charytatywnego Turnieju Wiedzy o Regionie, który w imieniu rodziców zwraca się do potencjalnych darczyńców o przekazanie wpłat), e-mail: faktywielenskie@wp.pl, tel: 67 25 61 660.

Liczymy na Waszą pomoc !
 

Gminny Dzień Dziecka 01.06.2019 r. godz. 15:00 Hala Sportowo-Widowiskowa w Wieleniu

 

Koncert Opreretki 18.06.2019

 

Gminny Konkurs Plastyczny "NOTECKI SKRZAT"