Dopasuj rozmiar czcionki

Poszukiwania Największej Ryby!

Zasady udziału w plebiscycie są proste. Może w nim wziąć udział osoba pełnoletnia, która swoją „kandydatkę” złowi na obszarze gmin należących do Nadnoteckiej Grupy Rybackiej (tj. Wielenia, Krzyża Wlkp., Drawska, Człopy, Szydłowa, Wałcza lub Trzcianki). Przy zgłoszeniu należy sporządzić stosowną dokumentację ryby. Oprócz zdjęcia, należy przedstawić kilka informacji na jej temat. tj. imię kandydatki, gatunek, długość oraz uzasadnienie zgłoszenia do plebiscytu. Kartę zgłoszenia i zdjęcie należy wysłać na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu (ul. Dworcowa 1, 64-730 Wieleń lub e-mail: mgok-strzelnica@wp.pl). Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 lipca. Regulamin oraz kartę zgłoszenia do plebiscytu można znaleźć na stronie www.mgok-wielen.pl w zakładce „Regionalne rozmaitOŚCI” .
Głosowanie oraz rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi 22 lipca podczas „Regionalnych rozmaitOŚCI” – Pikniku Rybnego w Wieleniu. Wtedy to na korcie miejskim odbędzie się wystawa fotograficzna „kandydatek”. Zadaniem publiczności będzie oddanie głosu na jedną z nich. Choć może okazać się, że w wyniku głosowania w plebiscycie nie wygra największa ryba, lecz najlepiej prezentująca się na zdjęciu „kandydatka” to zabawa może być ciekawa. Tym bardziej, że zwycięzca plebiscytu otrzyma markowy kołowrotek oraz Puchar Prezesa Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile.
Organizatorem plebiscytu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu, który realizuje go w ramach projektu o nazwie „Regionalne rozmaitOŚCI” – Piknik Rybny w Wieleniu skuteczną metoda promocji obszaru należącego do Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Marcin Kryger
Koordynator Projektu

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Regulamin plebiscytu

2. Karta zgloszenia do plebiscytu

 

 

Gminny Dzień Dziecka 01.06.2019 r. godz. 15:00 Hala Sportowo-Widowiskowa w Wieleniu

 

Koncert Opreretki 18.06.2019

 

Gminny Konkurs Plastyczny "NOTECKI SKRZAT"