Dopasuj rozmiar czcionki

Powstaje telewizja w Wieleniu

Konkurs na oficjalne logo stacji „Wieleńska TV FLOW” jest jednym z pierwszych działań związanych z promocją projektu o nazwie „Wieleńska TV FLOW”, czyli młodzi o swoim mieście współfinansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Realizuje go w okresie, od stycznia do lipca br. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. Projekt skierowany jest do młodzieży z Wielenia i okolic w wieku 14 – 19 lat.
Prace konkursowe można wysyłać do 25 stycznia na adres mgok-strzelnica@wp.pl. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie www.mgok-wielen.pl. Pewne jest, że logo ma w atrakcyjny sposób przedstawiać napis „Wieleńska TV FLOW” i zawierać oryginalny element graficzny. Warto się postarać. Na autora najlepszej pracy czekają nowoczesne słuchawki firmy RAZER. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 stycznia w programie telewizyjnym, który będzie można obejrzeć za pośrednictwem strony www.mgok-wielen.pl. Nagra go młodzież należąca do Grupy Inicjatywnej, która już realizuje działania związane z promocją wieleńskiej telewizji. Do niej należy: Joanna Wojtkowiak, Joanna Dadej, Martyna Wicher, Miłosz Szymański i Patryk Obst. Licealiści zdążyli już opracować projekty plakatu, baneru, ulotek i regulamin konkursu. Już 14 stycznia podczas spotkania organizacyjnego w Ośrodku Kultury „Strzelnica” grupa powiększy się o kolejne 10 osób. Łącznie, 15-osobowa grupa redakcyjna rozpocznie swoją działalność od uczestnictwa w warsztatach z obsługi kamery, autoprezentacji, montażu, pozyskiwania sponsorów. Poprowadzą je specjaliści w swoich dziedzinach. Miesięczne warsztaty mają wyposażyć młodych w umiejętności, które są niezbędne do nagrywania i promocji telewizji internetowej. W planach są również wyjazdy do telewizji.
Podstawą działalności telewizyjnej będą trzy zespoły redakcyjne, działające w obszarze: sport, kultura, ludzie. Oprócz aktywności dziennikarskiej młodzi ludzie wykażą się umiejętnością pozyskiwania sponsorów, bowiem w przerwach pomiędzy programami będą zamieszczane reklamy. Wpływy z nich zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu młodzieży na wyjazdowych warsztatach telewizyjnych, które poprowadzi znany dziennikarz. Kto nim będzie, dowiemy się później. Decyzje podejmie 15 – osobowa grupa uczestników. W tym aspekcie docieramy do sedna projektu, który nastawiony jest na dużą samodzielność młodzieży, m. in. w decydowaniu o treści programów, formach promocji telewizji. Co nie oznacza, że jest on pozbawiony walorów edukacyjnych. W realizacji zadań wsparciem dla młodzieży będą dziennikarze lokalni, animatorzy kultury, graficy komputerowi, pomagający w bieżącej działalności redakcyjnej. Stąd też, tak ważne jest przychylne nastawienie nie tylko mieszkańców gminy, ale także środowiska samorządowego (placówek oświatowych) i podmiotów z sektora prywatnego. Większość działań będzie podejmowanych przy ich wsparciu. Już dziś podziękowania należą się rajcom wieleńskim, którzy zabezpieczyli wkład własny na potrzeby projektu, zaś decydenci PHU DANEX z Roska dofinansowali transport młodzieży z obszarów wiejskich.
To już drugi grant z rzędu, który otrzymał w ostatnim czasie Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu z ogólnopolskiego „Programu Równać Szanse – Regionalny Konkurs Grantowy”. W zeszłym roku realizował projekt o nazwie „Tworzenie klimatu dla rozwoju inicjatyw młodzieżowych na obszarze Ziemi Wieleńskiej”. To ogromne wyróżnienie. Tym bardziej, że od 11 lat program w Polsce cieszy się dużym zainteresowaniem. Dla przykładu, w tym roku zgłoszono 513 wniosków, z czego 117 podmiotów otrzymało dofinansowanie. Warto dodać, że z wielkopolski wybrano tylko sześć wniosków.
Założenia Programu Równać Szanse bardzo dobrze wpisują się tematykę działań podejmowanych przez M - GOK w Wieleniu, czyli budowanie pozytywnego klimatu dla rozwoju inicjatyw młodzieżowych. Tym bardziej, że misją Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. W praktyce oznacza to, że projekty wytypowane do realizacji przez Komisje Ekspertów Programu Równać Szanse mają za zadanie wyposażyć młodych ludzi w umiejętności tzw. „miękkie” tj. autoprezentacja, właściwa ocena siebie i otoczenia, pozyskiwanie wsparcia społecznego. Są to cechy niezwykle cenione m. in. na rynku pracy. Celem projektu realizowanego przez wieleński ośrodek kultury jest poprawa umiejętności właściwej oceny środowiska lokalnego i wzrost znaczenia w życiu publicznym 15 – osobowej grupy młodzieży. Telewizja internetowa „Wieleńska TV FLOW” ma być skutecznym do tego narzędziem.
Pierwsze programy telewizyjne będzie można zobaczyć w połowie stycznia za pośrednictwem strony www.mgok-wielen.pl.
Marcin Kryger
Koordynator Projektów  

IX Bieg Papieski 02.05.2019 r. Ośrodek Kultury "Strzelnica".

 

II Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych o Puchar Burmistrza Wielenia Elżbiety Rybarczyk 01.05.

 

XXIII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej"Rozśpiewane Przedszkole" 16.05.2019 r.

 

Gminny Konkurs Plastyczny "NOTECKI SKRZAT"