Dopasuj rozmiar czcionki

Protokół z wyboru wykonawcy na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

Gminny Konkurs Plastyczny na Ilustracje do wierszy Ewy Szelburg-Zarembiny

 

Konkurs Online na Stroik Wielkanocny

 

Ognisko Muzyczne