Dopasuj rozmiar czcionki

Regulamin Turnieju Siatkarskiego o Puchar Burmistrza Wielenia

Regulamin Turnieju Siatkarskiego o Puchar Burmistrza Wielenia

10.02.2014 rok, godz. 11.00


Miejsce: Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu
Cele:
- popularyzacja gry w siatkówkę,
- aktywne spędzanie wolnego czasu w czasie ferii zimowych.
Organizatorami Turnieju jest:
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu.
Postanowienia ogólne:
1. W Turnieju Siatkówki o Puchar Burmistrza Wielenia zwanym dalej Turniejem mogą wziąć udział:
- drużyny składające się z uczniów szkół podstawowych w wieku 10-12 lat,
- drużyny składające się z uczniów szkół gimnazjalnych w wieku 13-15 lat,
- drużyn składające się z uczniów szkół ponad gimnazjalnych w wieku 16-19 lat.
2. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia wymagane jest przedstawienie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika na udział w Turnieju. Wzór oświadczenia znajduje się, jako załączniki nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Zawodnicy grają na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
5. Udział w zawodach drużyna potwierdza podpisem swojego kapitana pod kartą zgłoszenia. Karta zgłoszenia znajduje się, jako załącznik nr 2 do regulaminu.
6. Dopuszcza się następujące formy zgłaszania drużyn:
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej (tj. dostarczenie karty zgłoszenia oraz w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia formularzy zgody rodzica lub opiekuna prawnego i wysłanie na adres: mgok-strzelnica@wp.pl lub wysłanie wymaganych dokumentów pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu, ul. Dworcowa 1, 64 – 730 Wieleń do dnia 9lutego br. 
- osobiście w budynku Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Wieleniu, w godzinach 9.00-16.00.
 7. Termin zgłoszeń upływa w dniu 9 lutego 2014 roku o godzinie 16.00.
8. Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne.

Przebieg Turnieju
1. W Turnieju obowiązują zasady gry w siatkówkę.
2. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się z 8 osób, w tym podczas spotkania na boisku przebywa 6 osób.
3. System rozgrywania turnieju zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
4. Turniej będzie rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych tj. 10 – 12, 13-15 i 16-19 lat.
5. Warunkiem rozegrania danej kategorii jest zgłoszenie się w terminie, co najmniej dwóch zespołów.
6. Każdy zespół ma prawo do dwóch przerw 60 sekundowych w jednym secie.
7. W meczu zwycięży drużyna, która jako pierwsza wygra dwa sety. Liczba punktów składająca się na jeden set, w tym time break zostanie podana przed rozpoczęciem rozgrywek przez Organizatora.
8. O wszystkich zmianach w trakcie turnieju będą informowani kapitanowie drużyn.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji oraz wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu lub zmiany zasad gry.
10. W sprawach spornych nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
11. Nieprzestrzeganie regulaminu przez drużynę będzie wiązało się z dyskwalifikacją.

Alicja Adamczyk
Dyrektor M-GOK w Wieleniu

Załączniki:

1. Oświadczenie gracza i karta zgłoszenia drużyny.

 

Gminny Dzień Dziecka 01.06.2019 r. godz. 15:00 Hala Sportowo-Widowiskowa w Wieleniu

 

Koncert Opreretki 25.05.2019

 

Gminny Konkurs Plastyczny "NOTECKI SKRZAT"