Dopasuj rozmiar czcionki

V Bieg Papieski

 Regulamin V Biegu Papieskiego

 

I Organizatorzy:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu, Koło Niezależnych Twórców Ziemi Wieleńskiej przy współpracy Urzędu Miejskiego w Wieleniu, MKS „Muszkiet” oraz KS „Debiut”.

II Cele:

uczczenie rocznicy kanonizacji Jana Pawła II,

promocja miasta i gminy Wieleń,

bieg ma charakter rekreacyjny promujący zdrowy tryb życia.

III Termin i miejsce:

bieg odbędzie się 2 maja 2015 r. w Wieleniu (woj. wielkopolskie),

start nastąpi o godzinie 12.30 przy O.K. „Strzelnica”,

zapisy zawodników możliwe są pod numerem telefonu i poprzez adres e-mailowy podane w punkcie VIII; zapisy rozpoczną się także w dniu zawodów o godzinie 11:00 w budynku Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Wieleniu, ul. Dworcowa 1.

IV Trasa:

bieg zostanie rozegrany na dystansie „zielonym” 5 km ze startu wspólnego,

start i meta zlokalizowana zostanie przy budynku O. K. „Strzelnica”.

V Uczestnicy i zgłoszenia:

uczestników biegu nie obowiązują ramy wiekowe,

dzieci i młodzież do lat 18. zobowiązani są do okazania zgody rodziców lub opiekunów na start w biegu,

nie przewiduje się opłaty startowej od uczestników,

numer startowy zostanie wydawany po uprzednim zapisaniu się zawodnika w biurze zawodów,

przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,

w trakcie biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja; każdy z uczestników, który ukończy dystans weźmie udział w losowaniu nagród,

wszyscy uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowe dyplomy,

oficjalne zakończenie zawodów odbędzie się w parku przy O. K. „Strzelnica”;                po zakończeniu biegu głównego organizator zapewnia poczęstunek,

dla dzieci do 12 lat zorganizowany zostanie mały bieg wokół parku przed Ośrodkiem Kultury „Strzelnica”; start biegu o godz. 12:00.

VI Finansowanie:

koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy,

zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

VII Postanowienia końcowe:

uczestnicy biegu będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,

organizator zapewnia opiekę medyczną,

uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu,

organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy,

prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorom.

VIII Kontakt: 

Dyrektor Biegu - Andrzej Gajdziński / tel. 668 952 618

Honorowy Dyrektor Biegu - Józef Wrona / tel. 667 952 129

Sędzia Główny Biegu Stefan Helwich / tel. 665 932 998

Zapisy:

-  Sekretariat Biegu - 67 25 61 660

-  mgok-strzelnica@wp.pl

 

Nadnoteckie BEL CANTO - 03.06.2019 r.

 

XIV Festyn Rodzinny we Wrzeszczynie - 06.07.2019 r.

Gminny Konkurs Plastyczny