Dopasuj rozmiar czcionki

Wielkanocny Konkurs Plastyczny

 

 

 

 

REGULAMIN

1. Organizatorem XVI Turnieju Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty” jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu.
2. Turniej odbędzie się w piątek 22 marca 2013 roku o godzinie 10.00 w Sali Herbowej Ośrodka Kultury „Strzelnica” w Wieleniu.
3. Do turnieju przystąpić może młodzież gimnazjalna oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.
4. Celem turnieju jest popularyzacja i promocja młodych talentów, odkrywanie i wspieranie talentów recytatorskich i muzycznych, poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów literackich i poetyckich, dbałość o kulturę słowa, pobudzanie aktywności twórczej, doskonalenie warsztatu artystycznego poprzez udział w turnieju.
5. Turniej podzielony jest na dwie części: prezentację poezji mówionej oraz prezentację poezji śpiewanej. Każda z tych części zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach: gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych.
6. Forma prezentacji obejmuje recytację tekstu poetyckiego, wykonanie poezji śpiewanej, łączenie tekstu mówionego ze śpiewem, muzyką i ruchem. W poezji śpiewanej do akompaniamentu może być zastosowany jeden instrument bądź niewielki zespół muzyczny lub półplayback.
7. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 7 minut.
8. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie do Organizatora karty uczestnika stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu w terminie do 15 marca 2013 r. osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Dworcowa, 1 64-730 Wieleń lub e-mailowo w formie skanu na adres mgok-strzelnica@wp.pl.
9. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniony.
10. W pracach komisji artystycznej wezmą udział specjaliści współpracujący z Organizatorem.
11. Komisja artystyczna oceniać będzie: dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz jego wieku), interpretację utworu (odkrywcza, zaskakująca, oryginalna, konsekwentna), kulturę słowa (dykcja oraz emisja głosu), ogólny wyraz artystyczny. W prezentacji poezji śpiewanej członkowie komisji oceniać będą ponadto warunki głosowe uczestnika oraz dostosowanie muzyki do śpiewanego tekstu.
12. Komisja artystyczna przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.
13. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą (2x500 W + odsłuchy), odtwarzacz CD, DK i MD, oświetlenie sceniczne.
14. Uczestnicy w dniu turnieju (nie mniej niż pół godziny przez rozpoczęciem) zobowiązani są do uiszczenia opłaty w kwocie 20 zł (akredytacja, materiały turnieju, obiad). Każdy z uczestników dokonujących wpłaty otrzyma potwierdzenie wpłaty. Istnieje także możliwość wystawienia rachunku.
15. Bieżące informacje uczestnicy mogą śledzić na stronie internetowej www.mgok-wielen.pl
16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
 

Do pobrania:

Gminny Dzień Dziecka 01.06.2019 r. godz. 15:00 Hala Sportowo-Widowiskowa w Wieleniu

 

Koncert Opreretki 25.05.2019

 

Gminny Konkurs Plastyczny "NOTECKI SKRZAT"