Dopasuj rozmiar czcionki

X Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Wielenia

 

 

 

 

 


Regulamin
X Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Wielenia


Miejsce i czas: kompleks boisk „Orlik” w Wieleniu, godz. 9.00, 14 lipca 2012 r.
Tego dnia odbędą się eliminacje oraz mecz finałowy.
Cele:
- poszukiwanie młodych talentów piłkarskich,
- aktywizowanie lokalnej społeczności poprzez propagowanie zdrowego stylu życia,
- promocja piłki nożnej wśród nieformalnych grup.
Organizatorem Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Wielenia jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu.
Postanowienia ogólne:
1.W Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Wielenia, zwanym dalej Turniejem mogą wziąć udział drużyny niezrzeszone z terenu miasta i gminy Wieleń, przy czym każdy z zawodników musi mieć ukończone w dniu zawodów 12 lat.
2. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia wymagane jest przedstawienie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika na udział w Turnieju. Wzór oświadczenia jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. W każdej drużynie dopuszcza się udział co najmniej trzech zawodników zrzeszonych w klubach piłkarskich.
4. Przez zawodnika zrzeszonego w klubach piłkarskich rozumie się:
• zawodnika, który w sezonie 2013/2012 grał w klubie piłkarskim, zarówno juniorskim jak i seniorskim,
• drużynę, którą reprezentował występowała w nie wyżej niż „pilskiej klasie okręgowej” OZPN.
5. Zawodnicy grają na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
6. Udział w zawodach drużyna potwierdza podpisem swojego kapitana pod kartą zgłoszenia. Karta zgłoszenia jest załącznikiem nr 2 do regulaminu.
7. Dopuszcza się trzy formy zgłaszania drużyn:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej (dostarczenie karty zgłoszenia oraz w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia formularzy zgody rodzica lub opiekuna prawnego i wysłanie na adres: mgok-strzelnica@wp.pl
• pocztą tradycyjną na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu, ul. Dworcowa 1, 64 – 730 Wieleń do dnia 13 lipca (formularz należy pobrać ze strony www.mgok-wielen.pl).
• w dniu zawodów w sekretariacie turnieju najpóźniej do godziny 8.30.
8. Uczestnictwo w turnieju jest odpłatne. Najpóźniej w dniu zawodów należy dokonać opłaty wpisowej w kwocie 20 zł od drużyny. Organizator zapewnia posiłek – napój i kiełbaskę dla każdego zawodnika.
Przebieg Turnieju
1. W Turnieju obowiązują zasady gry w piłkę nożną.
2. System rozgrywek zostanie ustalony przez organizatora na podstawie liczby zgłoszonych drużyn.
3. W dniu zawodów odbędzie się losowanie grup lub zestawy par.
4. Zwycięską drużynę Turnieju wyłoni mecz finałowy
5. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się z maksymalnie 12 osób, w tym podczas spotkania na boisku przebywa 6 zawodników (5 plus bramkarz) z danej drużyny.
6. Zmiany zawodników następują w systemie hokejowym.
7. W meczu przewidywany jest następujący system kar:
• dwie minuty do wykluczenia włącznie,
• zawodnik wykluczony z gry (za czerwoną kartkę) nie gra w następnym meczu.
8. Czas gry – 2 x 10 minut, w przypadku meczu finałowego obowiązuje 2 x 20 minut.
9. W meczach fazy pucharowej (ćwierćfinały i półfinały) w przypadku remisu po normalnym czasie gry o zwycięstwie decydować będzie konkurs rzutów karnych.
10. Kolejność w grupach będzie ustalana następująco:
• największa liczba zdobytych punktów (mecz wygrany – 3 punkty, remis – 1 punkt, przegrana – 0 punktów)
• przy dwóch zespołach ilość zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami,
• przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniu tych drużyn,
• przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach,
• gdyby zespoły posiadały tą samą ilość punktów, bilans spotkań, bilans bramek remisowy o końcowej tabeli będą decydowały rzuty karne, które wykonywać będzie pięciu zawodników każdej z drużyn
11. Zawodnicy grają w obuwiu o podeszwie dostosowanej do wymogów murawy.
12. Spotkanie organizacyjne dla drużyn odbędzie się 9 lipca o godz. 18:00 w Ośrodku Kultury „Strzelnica” w Wieleniu.
13. O wszystkich zmianach w trakcie turnieju będą informowani kapitanowie drużyn.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji oraz wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu lub zmiany zasad gry.
15. W sprawach spornych nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
16. Nieprzestrzeganie regulaminu przez drużynę będzie wiązało się z dyskwalifikacją.
17. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 67 256 16 60 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
 

DO POBRANIA:

- regulamin Turnieju (.pdf)

Gminny Dzień Dziecka 01.06.2019 r. godz. 15:00 Hala Sportowo-Widowiskowa w Wieleniu

 

Koncert Opreretki 18.06.2019

 

Gminny Konkurs Plastyczny "NOTECKI SKRZAT"