Dopasuj rozmiar czcionki

Zapraszamy dzieci z terenu gminy Wieleń na warsztaty teatralne. Ośrodek Kultury "Strzelnica" w Wieleniu środa godz. 16.00

Nadnoteckie BEL CANTO - 03.06.2019 r.

 

XIV Festyn Rodzinny we Wrzeszczynie - 06.07.2019 r.

Gminny Konkurs Plastyczny