WDK Rosko

CHÓR LUTNIA I JEGO OSIĄGNIĘCIA
Na szczególną uwagę zasługuje zespół o bardzo bogatych tradycjach śpiewaczych. Jest to chór „Lutnia”. W działalność Domu Kultury wpisał się od roku 1988, kiedy to z inicjatywy ówczesnego kierownika Piotra Waśka reaktywowano zespół. Korzenie działalności zespołu sięgają jednak bardzo głęboko, bo początku XX wieku. Choć istnieją przesłanki świadczące o początkach działalności zespołu nawet w końcu XIX wieku, to jednak udokumentować można działalność od 1905 roku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego organisty - Bolesława Dąbrowskiego oraz księdza Aleksego Spychalskiego, założono Koło Śpiewacze „Lutnia”, którego tradycje kontynuowane są po dzień dzisiejszy.
W roku 2005 obchodzono 100 – lecie działalności ruchu śpiewaczego na terenie Roska. W dniu 02 czerwca 1935 roku poświęcono sztandar Koła Śpiewaczego, który zaginął podczas II wojny światowej. Swoją działalność, po kilkuletniej przerwie chór wznowił 15 maja 1945 roku, początkowo śpiewał jednak wyłącznie repertuar sakralny. Dyrygentem został, pracujący z chórem wcześniej Andrzej Tomczak, po którym pałeczkę przejął Kazimierz Ciszewski, a od roku 1955 do końca lat siedemdziesiątych Marian Górzny. Później z chórem pracowały siostry zakonne – Agata i Janina, a po ich odejściu z parafii chór zawiesił działalność do roku 1988. W tym właśnie roku reaktywowano chór, a dyrygentem został pracujący z chórem wcześniej - Marian Górzny. Od tego momentu chór prowadził również działalność świecką i działał pod patronatem Wiejskiego Domu Kultury. Swymi koncertami uświetniał wiele imprez lokalnych oraz ponadlokalnych, zarówno świeckich, jak i kościelnych. Przełomowym momentem w działalności chóru było wstąpienie w szeregi Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Pile. Od tego momentu chór uczestniczy we wszystkich koncertach, przeglądach i konkursach organizowanych przez związek, prezentując zarówno repertuar świecki , jak i sakralny. Dnia 22 kwietnia 1992 roku z pracy z chórem, z powodu choroby zrezygnował Marian Górzny. W tym czasie do pracy z zespołem przystąpił nowy instruktor - Zygmunt Ryżek, dyrygujący również chórem „Cecylia” z Wielenia. Był to również ważny rok w działalności zespołu, bowiem zdecydowano się na odtworzenie sztandaru chóru. Poświęcenie miało miejsce 7 czerwca, a sztandar wykonała Małgorzata Kupczyk z Roska. Z tej to okazji w Rosku odbył się uroczysty koncert chórów i orkiestr z sąsiednich miejscowości;
• Chóru Lutnia z Roska
• Chóru Cecylia z Wielenia
• Chóru dziecięcego z Ujścia
• Orkiestry dętej z Wielenia
• Orkiestry dętej z Czarnkowa
Przez kilka kolejnych lat wspólnie z chórami „Cecylia” i „Harmonia” z Wielenia organizowane były cykliczne spotkania kolędowe pod nazwą „Wieleńchor”. W drugiej części spotkań, odbywały się również niezwykle sympatyczne spotkania towarzyskie.
W roku 1994 wspólnie z Oddziałem Nadnoteckim PZCH i O w Pile zorganizowano koncert kolęd, w którym udział wzięły następujące zespoły:
• Chór Cecylia z Połajewa
• Chór Echo z Rogoźna
• Chór im. Przemysława II z Rogoźna
• Chór Kameralny z Wągrowca
• Chór Lutnia z Roska
Rok 1996 przynosi kolejną zmianę dyrygenta. Został nim nauczyciel muzyki, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – Marian Obst. W związku z ambitną postawą młodego muzyka, chór szybko podnosił swój poziom i był doceniany w środowisku muzycznym. W latach 2000, 2002 oraz 2004, ponownie wspólnie z PZCH i O w Pile zorganizowano koncerty kolęd w Rosku. Podczas każdego z nich mieszkańcy mieli okazję wysłuchać kilku wspaniałych koncertów, co w tak małym środowisku jest wydarzeniem niezwykłym i na długo pozostaje w pamięci. Rok 2002 przyniósł kolejną niespodziankę. Chór uczestniczył w Eliminacjach Regionalnych Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Rogoźnie, gdzie w kategorii chórów mieszanych zajął III miejsce. Dla członków chóru oraz dyrygenta było to ogromne wyróżnienie i wielka radość oraz mobilizacja do dalszej owocnej pracy. Zapał został owocnie wykorzystany i już na początku roku 2004 chór gościł w Katedrze Poznańskiej, gdzie swym śpiewem uświetnił mszę św., po której zaprezentował się w koncercie kolęd i pastorałek. Po koncercie chórowi udostępniono wszystkie pomieszczenia katedry, w celu ich zwiedzenia. Koncert był niezwykłym przeżyciem dla wszystkich członków chóru. Rok 2004, to również inauguracja uroczystości jubileuszowych, związanych z obchodami w roku 2005, 100 – lecia ruchu śpiewaczego w Rosku oraz działalności chóru Lutnia. Uroczystością inaugurującą cykl imprez jubileuszowych było odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci prof. Floriana Dąbrowskiego, urodzonego w Rosku syna współzałożyciela koła Śpiewaczego Lutnia – Bolesława Dąbrowskiego. Było to niezwykłe wydarzenie dla Roska, w którym uczestniczyły najwybitniejsze osobistości świata muzycznego z Poznania, na czele z Rektorem Akademii Muzycznej prof. Stanisławem Pokorskim, Dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki prof. Januszem Kempińskim, Prorektorem ds. artystycznych Akademii prof. Bogumiłem Nowickim, kierownikiem Archiwum Akademii Iwoną Fokt, wioceprezydentem miasta Poznania, obecnie Prezesem Towarzystwa Muzycznego im Henryka Wieniawskiego prof. Andrzejem Wituskim, delegacją Pro Sinfoniki na czele z sekretarzem Antonim Hofmannem, dyrektorem Departamentu Oświaty przy Urzędzie Marszałkowskim Piotrem Waśkio, rodziną profesora oraz odprawiającym uroczystą mszę św. Biskuem Zdzisławem Fortuniaiem. Inicjatorami powołania komitetu byli Lesław Kulczycki mieszkający obecnie w Poznaniu oraz Gwidon Kasior obecnie mieszkaniec Gdańska. Obaj panowie byli kiedyś mieszkańcami Roska. Koordynacją całości zajęła się Elżbieta Rybarczyk. Profesor Dąbrowski, urodzony 2 maja 1913 roku w Rosku był wybitnym człowiekiem, o czym świadczy min. obecność na uroczystości tak znamienitych gości. Początkowo studiował w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, jednak wojna sprawiła, że dyplom otrzymał dopiero w 1948 roku w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Początkowo Florian Dąbrowski związany był z Bydgoszczą, gdzie zorganizował szkolnictwo muzyczne. W latach 1951 – 1954 był Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie, a od 1954 roku do końca swojego życia początkowo z Państwową Wyższą Szkoła Muzyczną, później Akademią Muzyczną w Poznaniu, gdzie pełnił min. funkcję prorektora. Zostawił pokaźną spuściznę kompozytorską, która wyrasta z nurtu romantycznego i neoklasycznego muzyki polskiej dwudziestolecia międzywojennego. W jego muzyce przebrzmiewają echa folkloru wielkopolskiego i kujawskiego. Wychował wielu znakomitych kompozytorów min. Jacka Sykulskiego. Zmarł 20 listopada 2002 roku w Poznaniu. Uroczystość odsłonięcia tablicy rozpoczęto mszą św. odprawioną przez Ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka. Nabożeństwo uświetnili swym śpiewem tenor Wojciech Maciejowski oraz pianistka Laura Sobolewska z Akademii Muzycznej w Poznaniu, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu – sopran Agata Krzyśków, Orkiestra Dęta z Wielenia oraz chór Lutnia z Roska. Po uroczystym poświęceniu oraz odsłonięciu tablicy przez córkę profesora Bożenę Dąbrowską – Kamprowską, na czele z orkiestrą dętą wszyscy udali się do sali Wiejskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Tam wręczono podziękowania wszystkim, którzy w szczególny sposób przyczynili się do zrealizowania przedsięwzięcia. Na zakończenie uroczystości licznie przybyła publiczność była świadkiem niecodziennego koncertu na cześć profesora. Najpierw wysłuchano koncertu sześciu pieśni w wykonaniu uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu – Agaty Krzyśków. Na zawsze w pamięci mieszkańców pozostanie jednak koncert 4 –ech pieśni Floriana Dąbrowskiego, będących przykładem pięknego zrozumienia liryki poezji Jerzego Liberta, wykonanych przez znakomitego tenora Wojciecha Maciejowskiego oraz akompaniującej mu Laury Sobolewskiej - Kluwak.
Laura Sobolewska – jest laureatką licznych konkursów pianistycznych min; XXVII Konkursu na Stypendia Artystyczne Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Konkursu Europejskiej Fundacji Muzycznej Yamaha, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Ragusa Ibla na Sycylii. Jest również dwukrotną stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki, otrzymała również nagrodę dla najlepszego pianisty Konkursu Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie. Dokonała licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, za swe dokonania pianistyczne otrzymała w 2004 roku Medal Młodej Sztuki.
Wojciech Maciejowski tenor – w 1990 roku był stypendystą Towarzystwa Mozartowskiego i Akademii Mozarteum w Salzburgu. Jest laureatem licznych konkursów wokalnych, min; trzech nagród na Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, I nagrody na Konkursie Moniuszkowskim w Warszawie w 1989 roku. Występował także na znanych festiwalach muzycznych min; Łańcut, Kudowa, Brighton, Tokio, Praska Wiosna, Wierne Klassik, Mozartwoche Salzburg, Wratislavia Cantans. Koncertuje w kraju i za granicą. Od 1996 roku prowadzi klasę śpiewu solowego w Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Koncert tak znamienitych artystów był wydarzeniem wyjątkowym w tak małym środowisku i na długo pozostał w sercach mieszkańców. Po uroczystości pojawiło się wiele artykułów w prasie lokalnej i ponadlokalnej ( min; Głos Wielkopolski, Gazeta Poznańska, Echa Nadnoteckie, Tygodnik Nowy, ),
Rok 2004 był rokiem wielu wspaniałych imprez i sukcesów chóru, niestety był również rokiem pożegnania się z wieloletnim dyrygentem Marianem Obstem. Od października do pracy z chórem przystąpił Tobiasz Dolny z Wielenia i pracuje z chórem do chwili obecnej.
Kolejna uroczystość w ramach obchodów 100 – lecia chóru jest największym przedsięwzięciem zorganizowanym dotychczas w Rosku. W dniu 3 lipca 2005 roku zorganizowano Wielkopolski Dzień Pieśni i Muzyki. Na wspólne zaproszenie chóru Lutnia z Roska oraz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Pile, w Rosku koncertowało 15 zespołów (około 450 członków chórów i orkiestr ). Było to wielkie wyzwanie dla całego środowiska, szczególnie zaś dla Wiejskiego Domu Kultury oraz chóru. Zakończenie cyklu imprez jubileuszowych odbyło się w listopadzie, z okazji Święta Pieśni i Muzyki „Cecylia”- święta patronki chórów, które połączone zostało z odsłonięciem tablicy upamiętniającej 100 – letnią działalność chóru. Cecylia, to impreza cykliczna, organizowana coroczne dla wszystkich miłośników muzyki.
Chór Lutnia w roku 2005 otrzymał za całokształt działalności Medal okolicznościowy z okazji 650 –lecia nadania praw miejskich i 890 rocznicy grodu Wieleń oraz tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Wieleń”.
W roku 2006 chór uczestniczył w konkursie chórów w Ujściu zorganizowanym przez PZChiO oddział w Pile, wówczas chór otrzymał „Brązowe Pasmo”.
W październiku 2009 roku chór „Lutnia” otrzymał srebrnego „Pegaza” im. Łucjana Sikory, za współpracę i zaangażowanie w upowszechnianiu działań kulturalno – artystycznych na terenie miasta i gminy Wieleń oraz powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego.
Cenną pamiątką chóru jest założona w 1989 roku „ Złota Księga”, do której podczas dorocznych obchodów Święta Pieśni i Muzyki „Cecylia” wpisywani są kolejni zasłużeni członkowie zespołu.

Prezesem chóru jest Iwona Szylke.


Kontakt e-mail: wdk.rosko@wp.pl tel. 67 256 37 84 WDK Rosko

Działalność tego zespołu związana jest z kultywowaniem tradycji, związanych ściśle z corocznie powtarzającymi się cyklami życia codziennego.

Widowiska przygotowywane przez zespół folklorystyczny "Rożanie", oparte na odtwarzaniu obrzędów i zwyczajów, skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców.

Działalność zespołu rozwijała się w okresie międzywojennym, bowiem już wówczas prezentowano obrzędy dożynkowe w formie widowisk scenicznych. W 1984 roku na bazie dotychczasowej działalności zespołów utworzono Wiejski Dom Kultury, który odtąd koordynował ich działalność.

Scenariusze obrzędów opracowywane są w oparciu o przekazy ustne oraz spuściznę literacką wybitnego XIX - wiecznego polskiego etnografa Oskara Kolberga. Pierwszą wzmiankę o obrzędach dożynkowych w Rosku znaleźć można w jego dziełach z 1870 roku, gdzie tak opisano ten zwyczaj "(...) ceremonię składania gospodarzowi wieńca żniwnego nazywają tu Osiołek. Na polu, już po ukończeniu sprzętu wiją wieniec z żyta i pszenicy, w kwiaty polne ustrojony. Niesie go jedna z dziewcząt na głowie. Chłopcy podniosą do góry grabie i na nich, niby chorągwie porozwieszają chusty. Dziewczęta ustroją ze słomy bałwana, niby chłopa i z chłopem tym słomianym tańcują na podwórzu, gdy jedna z dziewcząt przynosi przed dom wieniec, zwany tu koroną i panu go włoży na głowę, po czym sługa powiesi go w sieni na kołku. Pan wyprawia wszystkim taniec i zabawę, z winem i ciastem (...)".

Obecnie od wielu lat dożynki w Rosku organizowane są w formie widowiska obrzędowego, które podzielone jest na dwie części. W części pierwszej prezentowane są zwyczaje związane ze zbiorem zbóż oraz zabawy na polu, w drugiej zaś wręczenie plonów gospodarzom dożynek. Całość przeplatana jest tańcami regionalnymi.

Scenariusz "Sobótki" w niektórych rejonach zwanej również "Nocą Świętojańską" oparty jest na "Pieśniach Sobótkowych" Jana Kochanowskiego. Na spotkanie przy ognisku przychodzą przede wszystkim ludzie młodzi. Chłopcy skaczą przez ognisko, a dziewczęta tańczą wokół niego, śpiewając pieśni, w których proszą św. Jana o udane małżeństwo. Dzisiejsza sobótka to moc atrakcji i zabaw, nie mająca nic wspólnego z wróżbami czy zabobonami, a widowisko proponowane przez zespół jest tylko próbą odtworzenia prastarych zwyczajów i obrzędów.

Repertuar zespołu to także zwyczaje związane ze Świętem Ludowym, oraz tańce i przyśpiewki różnych regionów.

Zespół "Rożanie" bierze udział w przeglądach folklorystycznych m.in. w I Regionalnym Przeglądzie Folklorystycznym w Dusznikach i Pilskich Spotkaniach Folklorystycznych. W 2002 roku zespół zdobył III nagrodę za najładniejszy scenariusz dożynkowy w Wielkopolsce w konkursie zorganizowanym przez Centrum Animacji Kultury oraz Bibliotekę Wojewódzką w Poznaniu. Ponadto swymi występami zespół uświetnia wiele imprez na terenie swojej miejscowości, gminy oraz powiatu.

I ROCZNICA DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA W ROSKU

I spotkanie Klubu Seniora w Rosku odbyło się 13 października 2004 w sali Wiejskiego Domu Kultury. Na tym spotkaniu dokonano wyboru prezesa, którym został Pan Bogdan Oleszak, jego zastępcą została Pani Iwona Szylke
Ustalono, że spotkania odbywać się będą w każdą środę od godziny 18.00 w sali WDK.
Spotkania odbywają się w bardzo sympatycznej atmosferze, a obecnie uczestniczy w nich około 30 osób. Wspólnie z kierownikiem WDK uzgodniono, że oprócz cotygodniowych spotkań seniorów organizowane będą prelekcje z lekarzami oraz imprezy okolicznościowe i wycieczki. Pierwsza prelekcja na temat zdrowego trybu życia i chorób wieku starszego odbyła się 1 grudnia i cieszyła się dużym zainteresowaniem seniorów. Przeprowadził ją Pan Marek Strybe z Szamotuł, zajmujący się medycyną niekonwencjonalną.
Przez pierwszy rok działalności członkowie klubu wspaniale zintegrowali się ze środowiskiem działającym na niwie kulturalnej w małej „rożańskiej społeczności”. Byli organizatorami wielu przedsięwzięć, min. spotkania wigilijnego, zabaw w okresie karnawałowym, pikników w okresie letnim, brali również czynny udział w organizacji imprez Wiejskiego Domu Kultury. Jednak najważniejszą dotychczasową imprezą dla członków klubu oraz zaproszonych przez nich gości była obchodzona w listopadzie I Rocznica Działalności Klubu Seniora w Rosku. Impreza odbyła się w niezwykle sympatycznej atmosferze, były życzenia, prezenty i wspaniały tort urodzinowy z jedną świecą, przygotowany przez członkinie klubu. Jak to w Rosku bywa nie zabrakło również przebierańców, którzy bardzo rozbawili wszystkich uczestników zabawy. Zabawa trwała oczywiście do późnych godzin nocnych.

Ułatwienia Dostępności