Dopasuj rozmiar czcionki

Wieleńskie Fakty

Wieleńskie Fakty zastąpiły istniejącą od wczesnych lat 90. Gazetę Wieleńską.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu zorganizował w czerwcu 2004 roku konkurs na nazwę i logo gazety lokalnej. Konkurs adresowany był do wszystkich placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Wieleń. Nadesłano 100 propozycji, które zawierały ciekawe pomysły, jednak najlepszą okazała się praca Mateusza Bojko - ucznia V klasy Szkoły Podstawowej z Dzierżązna Wielkiego pt: "Wieleńskie Fakty".
Oprócz nagrody za najlepszy tytuł Jury w składzie: Dyrektor Zespołu Szkół w Wieleniu - Jolanta Karczmarek, Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu - Piotr Sikora oraz Wiceburmistrz Wielenia - Magdalena Sobczak postanowi przyznać wyróżnienie dla Joanny Wojciechowskiej z I klasy Gimnazjum w Wieleniu za najciekawsze logo gazety.

Redaktorem naczelnym nowych Wieleńskich Faktów został Piotr Sikora, zastąpiony potem na tym stanowisku przez Marcina Krygra. Początkowo wygląd i format czasopisma nawiązywał do Gazety Wieleńskiej, ale wkrótce został zmieniony. Wieleńskie Fakty zbierały informacje z całej gminy Wieleń, ukazując się w każdy ostatni piątek miesiąca.
W roku 2011 tytuł rozwiązano.  

IX Bieg Papieski 02.05.2019 r. Ośrodek Kultury "Strzelnica".

 

II Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych o Puchar Burmistrza Wielenia Elżbiety Rybarczyk 01.05.

 

XXIII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej"Rozśpiewane Przedszkole" 16.05.2019 r.

 

Gminny Konkurs Plastyczny "NOTECKI SKRZAT"