Dopasuj rozmiar czcionki

Wystawa Krystyny Konarskiej

Pani Krystyna Konarska ( ur. 26 kwietnia 1949 r. w Wieleniu), była aktywna zawodowo i związana z wieleńską oświatą do roku 2004. Obecnie jest na emeryturze i rozwija swoje zainteresowania oraz życiowe pasje a nade wszystko cieszy się życiem rodzinnym, mając czworo dzieci i pięcioro wnucząt. Maluje obrazy z natury i fotografii, farbami olejnymi, akwarelami oraz pastelami suchymi. Jest samoukiem. Rysunkiem interesuje się już od dzieciństwa. Lubi tematykę marynistyczną, a ponadto stara się w swoich pracach oddawać piękno krajobrazu, terenów Doliny Noteci i Puszczy Noteckiej. Inspirują ją ciekawe postaci. Tematem jej prac jest wszystko "umykające w czasie," w więc stara się uwiecznić na obrazie - zabytki, pomniki, kościoły, stare zagrody, wiejskie kapliczki. Najbardziej lubi malarstwo impresjonistów szczególnie z lat 1870 - 1890 (m.in. Claude Moneta ) oraz realistów - Jana Matejki, Juliusza Kossaka. Inspirują ją również dzieła modernistyczne Władysława Podkowińskiego, Józefa Czajkowskiego, Jana Stanisławskiego, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego a z okresu postmodernizmu - najbardziej lubi pejzaże i martwą naturę autorstwa Hanny Ruckiej - Cybisowej. Pani Krystyna Konarska używa pseudonimu artystycznego "KRIS." Jej prace są inspirowane bogatą osobowością wielu ludzi, których spotkała na swojej drodze rozwoju artystycznego. W ubiegłym roku wystawiała swoje prace podczas "Regionalnych Targów Kultury i Sztuki" w Wieleniu i w Miałach oraz w br. w Wieleniu. Miała też bogatą ekspozycję wystawienniczą w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wieleń. Do malowania używa farb rozrabianych z wodą a do nakładania farb małej szpachelki i różnej grubości pędzli. Olejną maluje na płytach i deskach, generalnie na materiale, który mało wchłania. Nie ma sztalugi więc do opierania swoich prac używa małej tablicy szkolnej, od jej wnuczki. Sama zachęca wszystkich, którzy chcą malować i rysować, bo uważa, że rozwijanie pasji jest ważne i co najważniejsze dawać może satysfakcję i zadowolenie). Podczas XX Powiatowego Konkursu Twórczości Ludowej i Amatorskiej, organizowanego w październiku tego roku przez Trzcianecki Dom Kultury Pani Krystyna Konarska otrzymała wyróżnienie w dziedzinie malarstwa. 

Nadnoteckie BEL CANTO - 03.06.2019 r.

 

XIV Festyn Rodzinny we Wrzeszczynie - 06.07.2019 r.

Gminny Konkurs Plastyczny